مریم خزاعی - دانش‌آموختة حقوق

مسئولیت در معنی عام پاسخگویی امیال در زندگی شخصی و اجتماعی‌ست، که ‌می‌تواند شخص را در جامعه دارای حقوق و تکالیف کند.

ایجاد این مسئولیت گاه ناشی از قانون است مانند الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه و گاه می‌تواند منشاء و قراردادی داشته باشد به عنوان مثال شخصی با توافق در یک قرارداد متعهد به پرداخت مبلغی به دیگری می‌شود. و حتی گاه منشاء آن خارج از قرارداد است.

مسئولیت مدنی در معنی خاص همین الزام خارج از قرارداد است که التزام شخص به جبران خسارت وارده به شخص دیگر را به دنبال دارد.

به لحاظ نظری و عملی کاربرد مسائل مسولیت مدنی در موضوعات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی به کسی پوشیده نیست لذا قانونگذار در مقررات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه و قانون مجازات اسلامی 1392 با بررسی موضوعات، عوامل ایجاد کننده مسئولیت مدنی و چگونگی اعمال و اجرای آن به دنبال تضمین روش شایسته در جبران خسارت وارده بر جان، مال و حیثیت افراد جامعه بوده است.

مواد 301 تا 317 قانون مدنی غصب، اتلاف و تسبیب ( کسی مال یا حق دیگری را غصب کند یا آن را تلف کند یا سبب نابودی آن شود) را موجب ضمان افراد معرفی نموده و درهر مورد، شخص زیان‌رساننده با برگرداندن مثل یا قیمت مال یا حق نابود شده را ملزم به جبران خسارت زیان‌دیده کرده است.

قانون مسئولیت مدنی در تاریخ 7/2/1339مشتمل بر 16 ماده به تصویب مجلس وقت رسید. قانونگذار در ماده یک، اصل مسئولیت مدنی را این چنین تعریف کرده است: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

و در مواد بعدی به بیان عوامل مسئولیت مانند تقصیر، تصدیقات و انتشارات خلاف واقع و ... و چگونگی جبران خسارت پرداخته است.

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت؛ وجود ضرر یا خسارت و ارتکاب یک فعل زیان‌بار و وجود رابطه سببیت بین فعل و ضرر مسئولیت مدنی شخص ایجادکننده ضرر را در پی خواهد داشت و شخص زیان‌دیده می‌تواند با تنظیم دادخواست و سایر پیگیری‌های قانونی در مراجع قضایی به حقوق خود دست یابد.

مطالب - پر بازدید

ارتباط با ما

آفتاب صبح نیشابور می خواند تو را ...

صاحب امتیاز : سید مهدی علوی

مدير مسئول : يحيي قدمگاهي

سردبیر : حسن خواجويي

تلفکس : 42223407(051)

آدرس : خراسان رضوی، نیشابور، میدان باغات، بین خاتم النبیین 2 و 4 پلاک 202

کدپستی :9613665937

چاپخانه : پارسیان - نیشابور 42235572(051)

شماره ما در تلگرام : 09338891215

پیامک : 30002502223407

آپارات : http://www.aparat.com/neyshabur_khabar

تلگرام : http://Telegram.me/Aftabeneyshabur

اینستاگرام : http://Instagram.com/aftabeneyshabur

Template Design:Dima Group